Ks. kard. Raymond Burke ogłosił rozpoczęcie ogólnoświatowej nowenny do Matki Bożej z Guadalupe. Modlitewna inicjatywa rozpocznie się w marcu, a zakończy 12 grudnia. Amerykański duchowny wzywa katolikówdo błagania o wstawiennictwo Maryi za Kościołem i światem w obliczu „kryzysu naszych czasów”.


-------------------

Ponownie zmagamy się z chorobami, wojnami i głębokim duchowym zamętem.I znowu wiele biednych dusz odczuwa pokusę, by bać się, że stracona zostanie wszelka nadzieja. Ale nasz Pan nie nawoływał nas do strachu.Bez względu na ciemności naszych czasów, mężczyźni i kobiety wiary nie są pozbawieni prawdy i miłości Chrystusa ani wiernej opieki Jego matki. Dzięki pokornej i odważnej współpracy św. Juana Diego z łaską wstawiennictwo Matki Bożej przemieniło świat i przyprowadziło miliony dusz do Chrystusa.To tej samej matczynej opieki i ochrony, której szukamy dzisiaj – opieki i ochrony, której Ona nam udzieli, jeśli szczerze o to poprosimy


Proszę Was, abyście przyłączyli się do mnie w tym pilnym powrocie do Matki Bożej.Nasza błogosławiona Pani jest nadal naszą Matką, taką samą, jaką była pięćset lat temu.Jej miłość do nas pozostaje tak silna jak zawsze.Ona nie omieszka zapewnić swoim dzieciom pożywienia, wystarczy tylko o to poprosić.


-------------------


O Bogarodzico Dziewico, uciekamy się pod Twoją obronę i błagamy o Twoje wstawiennictwo w obliczu ciemności i grzechu, które coraz bardziej ogarniają świat i zagrażają Kościołowi. Twój Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, dał nam Ciebie za Matkę, gdy umierał na krzyżu dla naszego zbawienia. Tak samo w 1531 roku, kiedy ogarnęły nas ciemności i grzech, posłał Cię na wzgórze Tepeyac, jako Matkę Bożą z Guadalupe, abyś prowadziła nas ku Temu, który sam jest naszym światłem i naszym zbawieniem.


Poprzez Twoje objawienie na Tepeyac i Twoją stałą obecność z nami na cudownym płaszczu Twojego posłańca świętego Juana Diego, miliony dusz nawróciły się na wiarę w Twojego Boskiego Syna. Poprzez tę nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, pokornie błagamy o Twoje wstawiennictwo w intencji naszego codziennego nawracania się do Niego i nawrócenia miliony innych, którzy jeszcze w Niego nie wierzą. Prowadź nas w naszych domach i w naszym narodzie ku temu, który jako jedyny odnosi zwycięstwo nad grzechem i ciemnością w nas samych i na całym świecie.


Zjednocz nasze serca w Twoim Niepokalanym Sercem, aby odnalazły swój prawdziwy i trwały dom w Najświętszym Sercu Jezusa. Prowadź nas zawsze w naszej życiowej pielgrzymce do wiecznego domu z Nim. Niechaj nasze serca, zjednoczone z Twoim Sercem, zawsze pokładają ufność w Bożej obietnicy zbawienia, w Jego niesłabnącym Miłosierdziu wobec wszystkich, którzy zwracają się do Niego z pokornym i skruszonym sercem. Poprzez tę nowennę i nasze poświęcenie się Tobie, Dziewico z Guadelupe, prowadź wszystkie dusze w Ameryce i na całym świecie ku Twojemu Boskiemu Synowi, w którego imię wznosimy nasze modlitwy. Amen.


March, 2024

+ Raymond Leo Cardenal Burke

Novena Prayer in Latin