Pray

the Step-by-Step Rosary

for PolandTAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO


Modlitwa Cudowny Medalik

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis, qui confugimus ad Te.

 

 

 

Cudownego Medalika

Św. Maksymilian Maria Kolbe

 

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami,

którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi,

którzy się do Ciebie nie uciekają 

a zwłaszcza za masonami.


 

 

O Maria Sine Labe Concepta, ora pro nobis,

qui ad Te confugimus.

Et pro omnibus qui ad Te non recurrunt

et praesertim pro massoninbus et commendatis Tibi.
MEMORARE


Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,

że nigdy nie słyszano,

abyś opuściła tego,

kto się do Ciebie ucieka,

Twej pomocy wzywa,

Ciebie o przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,

o Panno nad pannami i Matko,

biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.

O Matko Słowa,

racz nie gardzić słowami moimi,

ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Amen.

 

 

MEMORARE, O piissima Virgo Maria,

non esse auditum a saeculo,

quemquam ad tua currentem praesidia,

tua implorantem auxilia,

tua petentem suffragia, esse derelictum.

Ego tali animatus confidentia,

ad te, Virgo Virginum, Mater, curro, ad te venio,

coram te gemens peccator assisto.

Noli, Mater Verbi, verba mea despicere;

sed audi propitia et exaudi.

Amen.

MODLITWA PRZED RÓŻAŃCEM DO MATKI BOSKIEJ

(Modlitwa w ciszy – tylko sugestia)

 

 


 

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


 

Przyjdź Duchu Święty i napełnij serca Twoich wiernych, a ogień miłości Twojej racz w nim rozpalić.

 

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu Mój, ofiaruję Ci ten Różaniec ku Większej chwale Twojej i ku uwielbieniu Najświętszej Matki Twojej. Pragnę dostąpić wszystkich odpustów, jakie do tej modlitwy są przywiązane.

 

Boże Ojcze, Daj nam, prosimy, łaskę modlitwy byśmy umieli powierzyć się Tobie w każdej chwili naszego życia, w zwątpieniu czy chorobie.

Wychowawczyni powołań kapłańskich módl się za zmarłych diakonów, prezbiterów i biskupów by Bóg dopuścił ich do wiekuistego szczęścia na równi z Apostołami po życiu naznaczonym częstym prześladowaniem, obarczonym tak często krzyżem odpowiedzialności. By w oczekiwaniu na Bogu lub oglądając Go twarzą w twarz wypraszali u Niego łaski i wymodlili nowe, święte powołania kapłańskie.

 

Panie, żałuję za wszystkie grzechy, które popełniłem przeciw Tobie, ponieważ wprowadzają mnie one w niezgodę z Tobą i oddzielają mnie od Ciebie, Który utrzymujesz mnie przy życiu i Który ciągle przychodzisz mi z pomocą; żałuję za nie, ponieważ to one spowodowały zabicie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,  którego miłujesz. Ojcze, zbaw mnie od nich, nie chcę ich powtarzać, chcę do Ciebie należeć.

Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

dziękuję Wam za Waszą miłość do mnie.TAJEMNICE RADOSNE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGOKRUCIFIX

† W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


Skład apostolski / Credo


I Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa,

Syna Jego jedynego, Pana naszego,

                                      

klękamy

Który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny

wstajemy


Umęczon pod Ponckim Piłatem,

ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

Zstąpił do piekieł,

trzeciego dnia zmartwychwstał.

Wstąpił na niebiosa,

siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego.

Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

 

Wierzę w Ducha Świętego,

święty Kościół powszechny,

świętych obcowanie,

grzechów odpuszczenie,

ciała zmartwychwstanie,

żywot wieczny.

Amen.

Credo in Deum Patrem omnipotentem,

Creatorem coeli et terrae.

Et in Jesum Christum,

Filium ejus unicum, Dominum nostrum,


Flectámus génua

qui conceptus est de Spiritu Sancto,

natus ex Maria virgine,

Leváte


passus sub Pontio Pilato,

crucifixus, mortuus, et sepultus,

descendit ad infernos,

tertia die resurrexit a mortuis,

ascendit ad coelos,

sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,

inde venturus est judicare vivos et mortuos.

 

Credo

in Spiritum Sanctum,

sanctam ecclesiam catholicam,

sanctorum communionem,

remissionem peccatorum,

carnis resurrectionem

et vitam aeternam.              

Amen.

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 3 Zdrowaś Maryjo

 

 

O wiarę

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O nadzieję

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

O miłość

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.


 


Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.
MEDALIONIE RÓŻANIECOWYMPierwsza Tajemnica Radosna

 – Primum mysterium Gaudiósa –

 

Łuk 1.26-38

Zwiastowanie Maryi

 – Annunciato –

 

 

 

26W szóstym zaś miesiącu posłany został od Boga Anioł Gabriel do miasta galilejskiego, któremu imię Nazaret, 27do panny poślubionej mężowi, któremu imię było Józef, z domu Dawidowego, a imię panny: Maryja.

 

28I wszedłszy Anioł do niej, rzekł: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. 29A ona, gdy usłyszała, zatrwożyła się na mowę jego, i myślała, jakie by to było pozdrowienie. 30I rzekł jej Anioł: Nie bój się, Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga! 31Oto poczniesz w łonie, i porodzisz syna, a nazwiesz imię jego Jezus. 32Ten będzie wielki, a będzie zwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg stolicę Dawida, ojca jego, i będzie królował w domu Jakubowym na wieki, 33a królestwu jego nie będzie końca. 34Maryja zaś rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, gdyż męża nie znam? 35A odpowiadając Anioł, rzekł jej: Duch Święty zstąpi na cię, a moc Najwyższego zacieni cię. Przeto i to, co się z ciebie narodzi Święte, będzie nazwane Synem Bożym.

 

36I oto Elżbieta, krewna twoja, i ona poczęła syna w starości swojej, a ten miesiąc szósty jest tej, którą zowią niepłodną, 37Gdyż u Boga nie będzie niemożliwe żadne słowo. 38I rzekła Maryja: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się

stanie według słowa twego

 

I odszedł od niej Anjoł.

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Druga Tajemnica Radosna

 – Secundum mysterium Gaudiósa –

 

Łuk 1. 39-48, 56.

Maryja nawieddza Elżbiet

 – Visitatio –

 

 

39Maryja zaś powstawszy Maria w owe dni, poszła w góry

z pośpiechem do miasta judzkiego. 40I weszła w dom Zachariasza, i pozdrowiła Elżbietę.

 

41I stało się, skoro usłyszała Elżbieta pozdrowienie Maryi, skoczyło dzieciątko w jej łonie, a Elżbieta napełniona  została Duchem Świętym.

42I zawołała głosem wielkim, mówiąc:

„Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota  twojego. 43A skądże mi to, że przyszła matka Pana mego do mnie? 44Oto bowiem, skoro zabrzmiał głos pozdrowienia twego w uszach moich, skoczyło z radości dzieciątko w łonie moim. 45A błogosławiona jesteś, która uwierzyła, albowiem spełni się to, co ci było powiedziane od Pana.”

 

46I rzekła Maryja:

„Wielbi dusza moja Pana, 47I rozradował się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim, 48Gdyż wejrzał na niskość służebnicy swojej; oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszytkie narody.”

 

 

56Mieszkała zaś z nią Maryja około trzech miesięcy,
i wróciła się do domu swego.

 

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Trzecia Tajemnica Radosna

 – Tertium mysterium Gaudiósa –

 

Łuk 2. 1-7.

Narodzenie Pana Jezusa

 – Nativitas –

 

 

 

1I stało się w owe dni, wyszedł dekret od Cesarza Augusta, aby spisano wszytek świat.

2Ten pierwszy spis dokonany został przez namiestnika Syrii, Cyryna. 3I szli wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do miasta swego. 4Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, które zową Betlejem, dlatego, że był z domu i pokolenia Dawidowego, 5aby dać się zapisać z Maryją, poślubioną sobie małżonką brzemienną.

 

6I stało się, gdy tam byli, wypełniły się dni, aby porodziła.

7I porodziła syna swego pierworodnego a uwinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie, bo nie było bla nick miejsca w gospodzie.

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –


Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Czwarta Tajemnica Radosna

 – Quartum mysterium Gaudiósa –

 

Łuk 2. 22-35.

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

 – Presentatio –


22A gdy się wypełniły dni oczyszczenia jej według Zakonu Mojżeszowego, przynieśli je do Jeruzalem, aby je stawić przed Panem, 23jak napisane jest w Zakonie Pańskim, że ”wszelki pierworodny płód męski świętym Panu nazwany będzie,” 24i żeby złożyć na ofiarę według tego, co powiedziane jest w Zakonie Pańskim,” parę synogarlic, albo dwoje gołębiąt.”

 

25I oto był w Jeruzalem człowiek, któremu imię było Symeon, a człowiek ten sprawiedliwy i bogobojny, wyczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był w nim.

26I otrzymał był zapowiedź od Ducha Świętego, że nie miał oglądać śmierci, dopókiby wpierw nie ujrzał Chrystusa Pańskiego. 27I przyszedł w duchu do świątyni. A gdy wnosili dzieciątko Jezus rodzice jego, aby z nim postąpić według zwyczaju Zakonu, 28on też wziął je na ręce swoje, i błogosławił Boga, mówiąc:

29Teraz puszczasz, Panie, sługę twego w pokoju, według słowa Twego, 30gdyż oczy moje oglądały zbawienie twoje, 31które zgotowałeś przed obliczem wszytkich narodów. 32Światłość na objawienie pogan i chwałę ludu twego izraelskiego.

 

33A ociec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. 34I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, matki jego:

„Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, 35a duszę twą własną przeniknie miecz, aby myśli z wielu serc były objawione.”

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


Piąta Tajemnica Radosna

 – Quintum mysterium Gaudiósa –

 

Łuk 2. 40-52.

Znalezienie Pana Jezusa w Świątyn

 – Inventio in Templo –


40A dziecię rosło, i umacniało się pełne mądrości, i łaska

Boża była w nim. Dwunastoletni Jezus w Świątyni 41A rodzice jego chodzili co roku do Jeruzalem, na dzień uroczysty Paschy. 42A gdy już miał lat dwanaście, gdy oni poszli do Jeruzalem według zwyczaju dnia świętego, 43i kiedy wypełniwszy dni, wracali, zostało dziecię Jezus w Jeruzalem, a nie zauważyli rodzice jego.

44Mniemając zaś, że on jest w towarzystwie, uszli dzień drogi, i szukali go wśród krewnych i znajomych. 45A nie znalazłszy, wrócili się do Jeruzalem, szukając go. 46I stało się, po trzech dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego w pośrodku doktorów, słuchającego i pytającego ich.

47Wszyscy zaś, którzy go słuchali, zdumiewali się nad rozumem i odpowiedziami jego.

48A ujrzawszy go, zdziwili się. I rzekła doń matka jego: Synu, cóżeś nam tak uczynił? Oto ociec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy cię. 49I rzekł do nich: Cóż jest, żeście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że w tych rzeczach, które są Ojca mego, potrzeba, żebym był?

 

50A oni nie zrozumieli słowa, które im powiedział. 51I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowywała wszytkie te słowa w

sercu swoim. 52A Jezus pomnażał się w mądrości i w latach, i w łasce u

Boga i u ludzi.

 

 

 

–   Medytuj krótko nad Tajemnicą Chrystusa  –

Ojcze nasz – misterium zbawienia

 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się Imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja,

jako w niebie tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

 

Pater noster, qui es in caelis:

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua, sicut in caelo, et in terra.          

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo. Módlmy się 10 Zdrowaś Maryjo – misterium Odkupienia.

 

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami i

błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi,

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

 

Ave Maria, gratia plena;

Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui Iesus.

Sancta Maria, Mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae.  Chwała Ojcu

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.

Amen.

 

 

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum

Amen.

 

 

 

Modlitwa Fatimska

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,

zachowaj nas od ognia piekielnego,

zaprowadź wszystkie dusze do nieba

i dopomóż szczególnie tym,

którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

 

 

O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra,

libera nos ab igne inferni,

deduc in cælo omnes animas,

præsertim  illas quae maxime ìndigent misericordiae tua.


MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA


Orémus

Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita, dulcedo, et spes nostra, salve!

Ad te clamamus, exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,

illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génitrix.

R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi.

 

 

Módlmy się:

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

V. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE RÓŻAŃCA

ORATIO AD FINEM ROSARII DICENDAE

 

 

 

 

 

Módlmy się:

O Boże, którego Jednorodzony Syn przez swoje życie,

śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w Różańcu Najświętszej Maryi Panny, według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli zawarte w nich obietnice.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

 


Orémus:

Deus, cuius Unigénitus per vitam,

mortem et resurrectiónem suam

nobis salútis ætérnæ præmia comparávit,

concéde, quaésumus: ut, hæc mystéria sacratíssimo

beátæ Maríæ Vírginis Rosário recoléntes,

et imitémur quod cóntinent,

et quod promíttunt assequámur.

Per Christum Dóminum nostrum.  

Amen.

  

Papież Franciszek skierował prośbę do wiernych na całym świecie, w jednej ze swych homilii, (29 Wrz. 2018), do odmawiania przez cały codziennie Różańca Świętego, i aby chronić się pod płaszczem Świętej Bożej Rodzicielki odmawiając antyfonę „Sub Tuum Praesidum”. Ojciec Święty poprosił także, aby odmawianie Różańca Świętego w kończono modlitwą napisaną przez Leona XIII.

 

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta.

 

 

 

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce;

przeciwko złości i zasadzkom diabelskim

bądź nam obroną.

Niechaj mu Bóg rozkaże, pokornie błagamy;

Ty zaś, Książę Wojsk Niebieskich,

szatana i innych złych duchów,

którzy na zgubę dusz w świecie czychają,

Boską mocą strąć do piekła.

 

 

Sancte Michael Archángele,

defénde nos in prælio;

contra nequítiam et insídias diáboli esto præsídium.

Imperet illi Deus, súpplices deprecámur;

tuque, Princeps militiae cæléstis,

Sátanam aliósque spíritus malignos,

qui ad perditiónem animárum pervagántur in mundo,

divina virtúte in inférnum detrúde.

 


 

†  W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Amen.


†  In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen.


Copyright 2021 ©CommanderCrossRosary. All Rights Reserved.